Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:15
-00:40:55
+00:32:55
6092 1542
K30 : 766
275 / 386
-00:25:00
+00:29:13
01:04:28
-00:45:26
+00:35:30
7154 2071
317 / 388
-00:22:25
+00:27:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii