Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:16:27
-00:33:27
+00:47:29
8663 3015 1
108 / 111
-00:05:34
+00:38:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii