Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:23
-00:39:47
+00:34:03
6424 4709
M40 : 1120
90 / 123
-00:24:16
+00:26:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii