Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:28
-00:43:42
+00:30:08
5338 1173
K30 : 598
236 / 386
-00:27:47
+00:26:26
00:58:06
-00:51:48
+00:29:08
5260 1096
236 / 388
-00:28:47
+00:21:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii