Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:53
-00:45:09
+00:34:11
5940 1787
K40 : 406
213 / 265
-00:28:57
+00:29:17
01:11:34
-00:38:20
+00:42:36
8327 2788
330 / 356
-00:10:36
+00:35:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii