Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:03
-00:29:07
+00:44:43
8173 2746
K20 : 893
123 / 126
-00:04:27
+00:41:25
01:06:47
-00:43:07
+00:37:49
7673 2396
77 / 91
-00:13:47
+00:28:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii