Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:21
-00:37:49
+00:36:01
6910 4923
M30 : 2176
310 / 386
-00:21:54
+00:32:19
01:15:50
-00:34:04
+00:46:52
8638 5639
380 / 388
-00:11:03
+00:39:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii