Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:13
-00:35:57
+00:37:53
7318 2218
K30 : 1072
59
297 / 350
-00:21:14
+00:30:21
00:34:16
-00:14:28
+00:17:49
1529 1529 8
61 / 86
-00:11:35
+00:11:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii