Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:09
-00:25:50
+00:34:12
5130 1610
K30 : 369
213 / 268
-00:19:59
+00:28:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii