Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:46
-00:37:36
+00:35:25
6325 1892
K30 : 901
279 / 360
-00:25:44
+00:35:25
00:55:20
-00:54:34
+00:26:22
4146 667
179 / 388
-00:31:33
+00:18:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii