Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:01:36
-00:48:18
+00:32:38
6441 4790 118
341 / 485
-00:35:50
+00:25:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii