Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:10
-00:43:00
+00:30:50
5530 1268
K30 : 636
273 / 413
-00:26:01
+00:27:01
01:03:50
-00:46:04
+00:34:52
7000 1979
339 / 414
-00:20:39
+00:28:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii