Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:29:05
-00:19:10
+00:59:12
6563 1602
259 / 260
-00:00:01
+00:50:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii