Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:42
-00:39:28
+00:34:22
6512 1762
K20 : 561
2
202 / 278
-00:27:10
+00:28:17
00:57:34
-00:52:20
+00:28:36
5028 1002 2
174 / 311
-00:34:21
+00:25:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii