Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:44
-00:25:15
+00:34:47
5210 1659
K30 : 384
254 / 311
-00:11:48
+00:30:20
01:03:13
-00:46:41
+00:34:15
6859 1894
366 / 485
-00:34:13
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii