Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:59
-00:33:11
+00:40:39
7759 2487
K30 : 1182
370 / 413
-00:16:12
+00:36:50
01:01:23
-00:48:31
+00:32:25
6384 1620
301 / 414
-00:23:06
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii