Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:52
-00:45:02
+00:35:54
7240 2119
289 / 356
-00:17:18
+00:29:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii