Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:46
-00:24:13
+00:35:49
5361 1752
K30 : 407
228 / 268
-00:18:22
+00:30:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii