Anna Machulak

Siemens Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:07:05
-00:42:49
+00:38:07
7731 2424 7
389 / 430
-00:42:49
+00:28:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii