Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:24
-00:36:30
+00:44:26
8479 2886 1
337 / 356
-00:08:46
+00:37:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii