Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:04:57
-00:44:57
+00:35:59
7265 5131 134
390 / 485
-00:32:29
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii