Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:10:17
-00:39:37
+00:41:19
8211 5497 153
334 / 348
-00:25:07
+00:33:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii