Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:15
-00:37:55
+00:35:55
6889 4912
M20 : 1229
156 / 204
-00:15:42
+00:27:40
00:59:49
-00:50:05
+00:30:51
5890 4517
127 / 178
-00:28:21
+00:30:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii