Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:25
-00:33:37
+00:45:43
7163 4574
M30 : 1876
315 / 327
-00:26:14
+00:42:10
00:59:23
-00:44:47
+00:29:03
4961 3942
M30 : 1758
213 / 372
-00:28:54
+00:23:49
01:04:17
-00:45:37
+00:35:19
7116 5066
287 / 348
-00:31:07
+00:27:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii