Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:10
-01:07:05
+00:11:17
86 79
3 / 136
-00:45:37
+00:01:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii