Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:35:09
-00:14:45
+01:06:11
8864 3146 174
189 / 189
+00:55:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii