Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:08
-00:36:46
+00:44:10
8467 2879 158
37 / 38
-00:07:40
+00:32:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii