Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:11
-00:32:04
+00:46:18
6185 1387
243 / 256
-00:32:04
+00:38:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii