Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:22
-01:05:32
+00:15:24
623 585
23 / 356
-00:37:48
+00:08:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii