Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:12:14
-00:37:40
+00:43:16
8403 2835 33
295 / 311
-00:19:41
+00:39:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii