Krystian Płoszczyński

Lingaro Running Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:44:01
-01:05:53
+00:15:03
550 518 2
21 / 356
-00:38:09
+00:08:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii