Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:42
-00:53:20
+00:26:00
3855 792
K20 : 232
118 / 241
-00:32:35
+00:24:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii