Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:21
-00:37:49
+00:36:01
6911 1988
K20 : 635
222 / 289
-00:15:38
+00:29:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii