Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:14:17
-00:35:37
+00:45:19
8558 5617 35
304 / 311
-00:17:38
+00:42:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii