Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:16
-00:38:38
+00:42:18
8301 2773 31
293 / 311
-00:20:39
+00:38:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii