Katarzyna Pasek

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:59
-00:39:55
+00:41:01
8175 2694 41
243 / 262
-00:20:40
+00:39:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii