Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:14
-00:35:34
+00:33:20
5133 1487
K30 : 663
200 / 251
-00:24:42
+00:30:41
01:04:00
-00:45:54
+00:35:02
7044 2007
302 / 394
-00:26:39
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii