Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:40
-00:42:30
+00:31:20
5690 1343
K20 : 426
41 / 61
-00:23:11
+00:22:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii