Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:38
-00:37:32
+00:36:18
6981 2036
K30 : 988
286 / 350
-00:22:49
+00:28:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii