Michał Matusiewicz

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:56:03
-00:53:51
+00:27:05
4399 3640 23
150 / 311
-00:35:52
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii