Anna Bieńkowska

OIRP WARSZAWA
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:31
-00:37:39
+00:36:11
6952 2015
K30 : 979
2
311 / 386
-00:21:44
+00:32:29
01:05:54
-00:44:00
+00:36:56
7476 2271 5
334 / 388
-00:20:59
+00:29:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii