Łukasz Tomasiak

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:47:54
-01:02:00
+00:18:56
1425 1331 11
53 / 388
-00:38:59
+00:11:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii