Łukasz Kasprowicz

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:57:19
-00:52:35
+00:28:21
4926 3974 18
190 / 356
-00:24:51
+00:21:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii