Piotr Jakubik

Instytut Mediacji
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:06:08
-00:43:46
+00:37:10
7542 5234 1
302 / 356
-00:16:02
+00:30:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii