Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:28
-00:38:54
+00:34:07
6050 1736
K30 : 837
272 / 360
-00:27:02
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii