Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:06
-00:37:48
+00:43:08
8387 5562
334 / 356
-00:10:04
+00:36:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii