Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:23
-00:37:47
+00:36:03
6919 1992
K20 : 636
3
158 / 204
-00:15:34
+00:27:48
01:00:55
-00:48:59
+00:31:57
6249 1558 4
135 / 178
-00:27:15
+00:31:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii