Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:30
-00:34:40
+00:39:10
7533 5185
M30 : 2265
361 / 413
-00:17:41
+00:35:21
00:56:57
-00:52:57
+00:27:59
4760 3874
226 / 414
-00:27:32
+00:22:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii