Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:19
-00:47:35
+00:33:21
6604 1741 2
123 / 168
-00:19:30
+00:30:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii