Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:38
-00:29:21
+00:30:41
4541 1282
K30 : 294
186 / 268
-00:23:30
+00:25:27
01:00:33
-00:49:21
+00:31:35
6151 1506
262 / 394
-00:30:06
+00:22:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii